Οδηγίες για τις Υποχρεώσεις Δημοσιότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση digi-content

20|11|12

Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση «digi-content» και επιχορηγείται για την υλοποίηση επένδυσης στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου με πόρους του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής οι οποίες προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.

Στο τελικό κείμενο των οδηγιών για τις «Υποχρεώσεις Δημοσιοτητας» των επιχειρήσεων επισημαίνεται ότι  τοποθέτηση των λογοτύπων πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο του διαδικτυακού τόπου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και όχι στο κάτω μέρος της σελίδας. Συνίσταται επίσης, κατά την ανάρτηση, η σήμανση να τοποθετηθεί σε λευκό φόντο ώστε να εμφανίζεται σωστά και να είναι ευανάγνωστη (σελ. 3).

Σχετικά αρχεία
Πληροφορίες καθώς και τα Υποδείγματα για τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής

Περιεχόμενο Ιστού