Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» υποστηρίζει την υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Συγκεκριμένα η εταιρία:

  • φέρνει τις τεχνολογίες πληροφορικής απευθείας σε πολίτες και επιχειρήσεις

Υλοποιώντας σχετικές δράσεις, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

  • υποστηρίζει φορείς υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποστηρίζει Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και αναλαμβάνει η ίδια, είτε ως δικαιούχος είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, την υλοποίηση πράξεων σχετικών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή επιχειρήσεις.

  • αναδεικνύει τις ωφέλειες των νέων τεχνολογιών

Εντοπίζει, αναδεικνύει και επικοινωνεί τα πρακτικά οφέλη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Περιεχόμενο Ιστού