Τελευταίες Ανακοινώσεις
Η εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Τομέας Κρατικών Ενισχύσεων) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 2/2/2012 και την Παρασκευή 3/2/2012 και από ώρα 13:30 έως 14:30, δεν θα είναι διαθέσιμοι οι δικτυακοί...
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.(ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι από 25/01/2012 ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων που αφορούν στη λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης από τις...
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνουν νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση...
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνουν νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση...
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνουν την πρώτη σειρά εντάξεων επενδυτικών σχεδίων...
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content».
Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που αποσκοπεί στην «ψηφιακή...
H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content»...
Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «digi-content» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του Πειραιά με σκοπό την επίτευξη ανάπτυξης και βελτίωσης των συνθηκών επιχειρηματικότητας, το Εμπορικό και...
Ξεκινούν οι δράσεις «digi-content» και «digi-retail» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Περιεχόμενο Ιστού